News

News

Onderzoek naar de ervaringen met de dienstverlening van de Nederlandse overheid onder Nederlanders in het buitenland

Beste heer, mevrouw,

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken doet onderzoek (uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public, voorheen TNS NIPO) naar de ervaringen van Nederlanders in het buitenland met de dienstverlening van de Nederlandse overheid. Met het onderzoek worden de verwachtingen en wensen van Nederlanders in het buitenland t.a.v. de dienstverlening in kaart gebracht. Dit is waardevolle informatie voor de ontwikkeling van een 24/7 Loket Buitenland. Het 24/7 Loket Buitenland komt voort uit het Regeerakkoord. Het moet een ‘one stop shop’ worden waar Nederlanders in het buitenland terecht kunnen voor alle dienstverlening van de Nederlandse overheid.

Nederlanders die langer dan drie maanden in het buitenland wonen worden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die tot 1 oktober 2018 kan worden ingevuld.

Zie hier de link naar de vragenlijst:
http://nipo.nl/onderzoek-buitenland/onderzoek-2356/

Voor het onderzoek zoeken we zoveel mogelijk verschillende respondenten: werkend, niet-werkend, studerend en van jong tot oud. Omdat u in nauw contact staat met de doelgroep van het onderzoek, wordt het zeer gewaardeerd als u het onderzoek verspreidt binnen uw netwerk.

In de bijlage vindt u verschillende teksten waarmee u het onderzoek kunt verspreiden:
- Een nieuwsbericht voor in een nieuwsbrief of voor uw website
- Een bericht om te plaatsen op uw Facebookpagina
- Een tweet om uit te sturen vanuit uw vereniging
- Een e-mailhandtekening voor onder uw e-mailberichten

De kanalen die BZ zelf inzet en die u kunt delen (retweeten of reposten) via uw eigen kanalen, zijn:
- Website: www.nederlandwereldwijd.nl
- Twitter: @247BZ
- Facebook: @ministeriebz
- LinkedIN: https://nl.linkedin.com/company/ministry-of-foreign-affairs-netherlands

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Bijlage.

<< Go back to the previous page