De Duyfkenschool is in 2008 als Nederlandse stichting opgericht door een aantal mensen die zagen dat er behoefte was aan Nederlandstalig onderwijs in Brisbane. De school is vernoemd naar het schip “De Duyfken”, het eerste Europese schip dat in Australië is aangekomen. De Duyfkenschool heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt geleid door het bestuur. De lessen worden gegeven door leerkrachten, die in dienst zijn van de stichting. Het bestuur heeft de organisatie van de dagelijkse gang van zaken uitbesteed aan de directeur.

https://www.duyfkenschool.com/