in 1857, the Dutch government appointed the 21-year old Melbourne-based merchant and shipping agent Hugo von (der) Nahmer, who was of German descent but Geldrop-born, as honorary consul In his enthusiasm, Von Nahmer started using the Dutch name Van der Nahmer to suit the appointment. Nevertheless, he had to resign two years later when bankruptcy procedures were started against his company.

Hugo von Nahmer, 1835 – 1878

Hugo von Nahmer was born in 1835  to Heinrich von der Nahmer and Johanna von der Nahmer (born Peltzer) . Heinrich was born on January 1 1804, in Mönchen-Gladbach and  Johanna was born on April 24 1813, in München.

Hugo had 5 sisters: Maria Thieme (born von der Nahmer) , Natalie von der Nahmer and 3 other siblings .

Hugo married Elisa von Nahmer (born Carengie) in 1856, at age 21. Elisa was born on January 1 1837, in Dublin.

They had 2 children: Johanna Szelinsky (born von der Nahmer) and Hugo James Henry Von Der Nahmer was in 1859

Hugo passed away on month day 1878, at age 43.

Source MyHeritage.

Insolvency notice – 1860

JAMES SERVICE, Commissioner of Crown Lands and Survey.   IN the INSOLVENT ESTATE of HUGO VON DE NAHMER, of Melbourne, In the Colony of Victoria Merchant .

John Goodman, Esq, of Melbourne, I being the Official Assignee appointed for the estate and effects of Hugo Von de Nahmer, the above-named insolvent, notice is hereby given, that all debt due to the estate are to be paid to him, the said official Assignee and that the THIRD ‘PUBLIC MEETING OF THE CREDITORS of the said insolvent will be hold before me at my office, Supreme Court House, La Trobe-street, Melbourne, on Friday, the fourth day of May next, at the hour of eleven o’clock (in the fore noon) for proof of debts, to resolve the report of the Official Assignee as to the condition of the said estate, and to give him directions as to the future management thereof.  

Dated at Melbourne this twenty-sixth day of April, A.d. 1860.  

WRITHESLEY BAPTIST NOEL, Chief Commissioner of Insolvent Estates  

Hugo was born in Geldrop (see birth certificate below) and this prompted Janna Hilbrink to write the following article.

Further information:

·        In this document he is mentioned – in 1858 – as an acting consul for Belgium.

·        In the Sands & Kenny Sydney Directory of 1858 Hugo Von der Nahmer. merchants, is listed of living in Sydney. This is the listing : “16 street, Glebe Castlereagh-street Morrison”.

Correspondence between Janne Hilbrink and Geachte Janna McCurdy-Hilbrink and the Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

De bevolkingsregisters van Geldrop zijn helaas niet bij ons maar bij RHC Eindhoven te vinden.

Gelukkig is die archiefdienst druk bezig geweest met het digitaliseren van dit type bron.

Daardoor heb ik alvast voor u via hun website kunnen nazoeken of de gezochte persoon in de registers van Geldrop voorkomt.

Op de naam Nahmer vond ik in Geldrop slechts één bevolkingsregisterinschrijving terug:

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=BR-Geldrop-10530-621&minr=8808020&miview=ldt

(Zie ook de bijlage hier onder.)

Deze inschrijving is van latere datum dan dat uw interesse heeft: hieruit blijkt namelijk dat ene Robert von der Nahmer tussen 1861 en 1866 in Geldrop gewoonde heeft.

Het ontbreken van een eerdere inschrijving, kan twee oorzaken hebben: ofwel hij heeft voor zijn tijd in Melbourne niet in Geldrop gewoond, ofwel de juiste bronnen om dat na te zoeken ontbreken.

Dat laatste is bij een bron als de bevolkingsregisters altijd een mogelijkheid: verschillende dorpen begonnen op een verschillend moment met het bijhouden van bevolkingsregisters.

Daarnaast zijn helaas niet al deze registers bewaard gebleven.

Ter controle of de juiste bron wel bestaat, heb ik via RHC Eindhoven de inventaris van het Gemeentebestuur archief opgezocht.

Uit die inventaris blijkt dat er helaas geen bevolkingsregisters van Geldrop van vóór 1860 bewaard zijn gebleven (dus ofwel ze zijn nooit gemaakt, ofwel ze zijn verloren gegaan).

Ondanks het gebrek aan resultaten blijft de mogelijkheid dus nog wel bestaan dat er een dhr. von der Nahmer in de jaren 50 van de 19e eeuw in Geldrop heeft gewoond.

Nu is het zo dat in bevolkingsregisters vrijwel altijd niet alleen genoteerd wordt waar iemand woonde, maar ook waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe vertrokken is.

Het is dus mogelijk dat in een bevolkingsregister van een andere plaats te vinden is dat dhr. von der Nahmer naar Geldrop vertrokken is in de juiste periode.

Met die optie in het achterhoofd ben ik opnieuw voor u gaan zoeken via de website van RHC Eindhoven.

Deze keer heb ik mijn zoektocht niet beperkt tot Geldrop.

Zodoende kwam ik bij de volgende inschrijving in het bevolkingsregister van Stratum (dat hoort tegenwoordig bij Eindhoven) uit (zie hieronder):

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=BR-Stratum-15418-1388&minr=6925547&miview=ldt

Uit dit bevolkingsregister blijkt dat ene Robert von der Nahmer tussen 1853 en 1855 in Stratum woonde, waarna hij naar Geldrop vertrokken is.

Nu besef ik me natuurlijk goed dat de voornaam niet overeenkomt met de persoon die u zocht.

Desondanks zijn dit de enige resultaten die ik terugvond in de bevolkingsregisters van Geldrop en omgeving op de naam Nahmer.

Dat kan twee dingen betekenen: ofwel dit is toch de juiste persoon, ofwel de informatie die u zoekt is helaas niet meer te vinden.

Het is mogelijk dat Robert en Hugo één en dezelfde persoon zijn.

In bevolkingsregisters komen soms fouten voor, zeker als de persoon in kwestie van ver kwam (wat voor deze Robert zeker geldt aangezien hij geboren is in Pruisen).

De ambtenaar in kwestie kon een persoon van wat verder weg vaak niet goed verstaan bij het opstellen van de inschrijving in het bevolkingsregister, waardoor namen, geboortedata en plaatsen van herkomst er soms verbasterd in terecht gekomen zijn.

Een andere mogelijkheid is dat de persoon in kwestie meerdere voornamen droeg en in ieder land een andere roepnaam hanteerde.

Een reden hiervoor kan zijn geweest dat de ene naam in het land in kwestie beter uit te spreken was dan de andere naam.

Als u de inschrijvingen van Robert bestudeerd en tot de conclusie komt dat dit niet de juiste persoon betreft, dan vrees ik dat de zoektocht hier ophoudt.

Op de naam Hugo von der Nahmer (en spellingsvarianten daarvan) trof ik namelijk geen bevolkingsregister inschrijving in de regio van Geldrop aan.

De enige akte die ik wel met deze naam terug kon vinden, was een geboorteakte uit Geldrop:

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=BS-Geldrop-10530-1219&minr=14407753&miview=ldt

Meer is er over deze Hugo zo niet te vinden: ik trof in onze collectie, die van RHC Eindhoven en de landelijke zoekmachine WieWasWie.nl geen andere aktes op deze naam aan dan deze geboorteakte.

Desondanks is het natuurlijk mogelijk dat deze akte de juiste persoon betreft.

Als hij zijn hele leven tot zijn vertrek naar Melbourne in Geldrop gewoond heeft, is het logisch dat er geen andere aktes op zijn naam bestaan.

Immers zijn er geen bevolkingsregisters van Geldrop uit deze tijd bewaard gebleven, en inschrijvingen in de registers van andere plaatsen zijn er in dat geval ook niet omdat hij Geldrop nooit verlaten heeft.

Mocht dit de juiste persoon betreffen, dan is er helaas geen bewijs meer te vinden dat hij inderdaad tot de jaren net voor zijn vertrek naar Melbourne in Geldrop heeft gewoond.

Wel bewijst deze akte dat hij er geboren is, waaruit toch een duidelijk verband met Geldrop blijkt.

Ik hoop dat u met deze informatie vooruit kunt.

Heel veel succes gewenst met het afronden van het artikel.

Met vriendelijke groet,

Hilde Jansma, Medewerker studiezaal Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Bron BHIC

Bron BHIC

See also: Consuls, Envoys and Ambassadors of the Netherlands in Australia since 1853