News

News

Enquête voor Vertrokken Nederlanders

Beste geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen,

Zoals velen van jullie al weten: wetenschappers van het Amsterdamse Meertens Instituut hebben, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.

Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch (http://www.meertens.knaw.nl/vertrokken-nederlands) en via de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan aanmelden: https://www.facebook.com/groups/373691686482941.

Wij stellen het zeer op prijs stellen als u de enquête invult; zie de link naar de enquête onderaan dit bericht. Wij zijn tevens op zoek naar medewerkers die bereid zijn  om de rol van ‘burgerwetenschapper’ of ‘citizen scientist’ op zich te nemen en namens ons in het buitenland een netwerk van emigranten aan te leggen waarbinnen de enquête kan worden verspreid, bijvoorbeeld onder ouderen die niet gemakkelijk toegang hebben tot internet, of onder jongeren die slechts weinig of helemaal geen Nederlands spreken. Als u samen met ons als burgerwetenschapper het onderzoek vorm wilt geven, stuur dan een berichtje aan projectleider Nicoline van der Sijs, e-mailadres: post@nicolinevdsijs.nl. Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor overige vragen en opmerkingen.

Link naar de enquête: https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/179127/lang-nl

Met vriendelijke groeten,

Nicoline van der Sijs, projectleider Vertrokken Nederlands

<< Go back to the previous page